Góra Mojżesza

Czas

We wszystkich hinduskich tradycjach duchowych czas jest przedstawiany jako kołowrót przywiązujący duszę do życia pełnego cierpienia i niewiedzy. Nie jest linearny – od narodzin do śmierci – jak w cywilizacji judeo-chrześcijańskiej.

Czytaj dalej >>

Marina Beach

Spacerując po stercie śmieci: opakowań po napojach, gnijących na słońcu resztkach jedzenia zadaję sobie  pytanie – co skłania tysiące mieszkańców Chennai do spędzania wolnego czasu na tym  nadmorskim śmietniku Zatoki Bengalskiej? Może chęć bycia razem.

Czytaj dalej >>